ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายโสภณ ตันพิริยะกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร